Skip to Main Content
site header image

Dewey flokkunarkerfið: Lögfræði

Dewey flokkunarkerfið - lögfræði

Athugið að þessar upplýsingar eru líka í leiðarvísi lögfræðinnar og á ensku í leiðarvísinum Law.

Dewey flokkunarkerfið - lögfræði

016.34 Ritaskrá í Lögfræði
   
340 Lögfræði
340.1 Réttarheimspeki
340.2 Samanburðarlögfræði
340.9 Alþjóðlegur einkamálaréttur
   
341 Þjóðaréttur
341.2 Alþjóðastofnanir og svæðabandalög
341.242 Svæðisbundnar evrópskar stofnanir
341.2422 Evrópusambandið
341.3 Milliríkjasamskipti
341.4 Lögsaga ríkja
341.448 Landhelgismál
341.48 Mannréttindi
341.7 Alþjóðasamvinna
   
342 Stjórnskipunar- og stjórnsýsluréttur
342.02 Stjórnarskrár
342.06 Stjórnsýsluréttur
342.07 Kosningalög
342.08 Mannréttindi
342.08 Sveitastjórn
   
343 Ýmis sérsvið opinbers réttar
343.02 Löggjöf varðandi almenningseignir
343.0252 Eignarnám
343.04 Skattaréttur
343.07 Löggjöf varðandi atvinnulíf
343.0721 Samkeppnisréttur
343.08 Verslun
343.09 Flutningaréttur
343.096 Sjóréttur
343.097 Flugréttur
343.09999 Tölvumál

Dewey flokkunarkerfið - lögfræði

344 Velferðarmál
344.01 Vinnuréttur
344.02 Almannatryggingar
344.04 Heilsugæsla
   
345 Refsiréttur
345.02 Afbrot
345.03 Afbrotamenn
345.052 Opinbert réttarfar
345.06 Sönnun, sönnunargögn
345.07 Réttarhöld
345.077 Refsing, viðurlög
   
346 Einkamálaréttur, kröfuréttur
346.01 Persónu- og sifjaréttur
346.015 Sifjaréttur
346.016 Hjúskapur
346.017 Barnaréttur
346.02 Samninga- og kaupréttur
346.03 Skaðabótaréttur
346.04 Eignaréttur
346.05 Erfðaréttur
346.06 Félagaréttur
346.08 Bankamál, tryggingar
346.09 Viðskiptabréf
   
347 Dómstólar og réttarfar á sviði einkamál
347.02 Almennir dómstólar
347.03 Áfrýjunardómstólar
347.04 Sérstakir dómstólar (skiparéttur)
347.05 Réttarfar, almennt
347.077 Dómar, nauðungaruppboð
347.08 Áfrýjun
347.09 Gerðardómar

Dewey flokkunarkerfið - lögfræði

348 Laga- og dómasöfn
348.044 Dómasöfn
348.0491 Íslensk lög
   
349 Réttarsaga
349.4 Réttarsaga Evrópu
349.48 Réttarsaga Norðurlanda
349.481 Réttarsaga Noregs
349.485 Réttarsaga Svíðþjóðar
349.489 Réttarsaga Danmerkur
349.491 Réttarsaga Íslands
   
350 Opinber stjórnsýsla
   
364 Afbrotafræði