Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
site header image

Alþingistíðindi: Tilvísanir í prentútgáfu

útgáfa á þingskjölum og efni þingfunda, leit að efni og tilvísanir í það.

Tilvísanir í efni A-deildar - Þingskjöl

Þingskjöl (A)

Hér á eftir fara dæmi um hvernig vísa má til þingskjala

Þingskjöl prentuð í endanlegri útgáfu Alþingistíðinda (til 136. þings 2008-2009)

Frumvarp til laga um jarðhitaréttindi, þingskjal 56.
Alþingistíðindi 1997–98, 122. löggjafarþing. A. Þingskjöl, bls. 745 –749.
Skammstafað: Frv. til laga um jarðhitaréttindi, þskj. 56. Alþtíð. 1997–98, 122. lögþ. A: 745–749. 
 
Sérprentuð þingskjöl (lausaskjöl):


Frumvarp til laga um jarðhitaréttindi, 56. mál, þskj. 56. Alþingi 1997–98, 122. löggjafarþing.
Skammstafað: Frv. til laga um jarðhitaréttindi, 56. mál, þskj. 56. Alþingi 1997–98, 122. lögþ. 
 

Sótt á vef Alþingis 31.03 2015

Tilvísanir í efni B-deildar - Umræður

Umræður (B)

Umræðum sem fara fram á þingi er skipað í tímaröð eftir því hvenær þær fóru fram. Tölutilvísanir í umræður í efnisyfirliti Alþingistíðinda merkja dálkatal. Fram til ársins 1986 var aðalefnisyfirlit beggja deilda fremst í B-deild

Hér á eftir fer dæmi um hvernig vísa má til umræðna

Í umræðum utan dagskrár 9. október 1997 um málefni Lánasjóðs íslenskra námsmanna sagði Björn Bjarnason menntamálaráðherra: „Það er að koma í ljós á grundvelli stjórnsýslulaga og annarra reglna sem gilda að nauðsynlegt er að fara ofan í margar starfsaðferðir sem gilt hafa í okkar stjórnkerfi og gera þær skýrari."

Tilvísun: Alþingistíðindi 1997– 98, 122. löggjafarþing B. Umræður: 266–267.
Skammstafað: Alþt. 1997–98, 122. lögþ. B.: 266–267. 

Í efnisyfirliti Alþingistíðinda er vísað í umræður í B-hluta með skammstöfuninni umr.: og dálkatal sett þar fyrir aftan. Einfaldast er að vísa í B-hluta þannig:

Alþingistíðindi 1997–1998. 122. lögþ. B. Umr.: 266–267

 Sótt á vef Alþingis 31.03 2015